Armoede en dementie, dubbel pech...

In 2016 heeft Raf in opdracht van Expertisecentrum voor dementie ‘Orion’ een documentaire verfilmd over de impact van armoede op dementie en van dementie op armoede. Het werd een beklijvend geheel waar aspecten van de samenleving bloot komen te liggen die anders onder de radar blijven liggen.