Biografie

Raf De Bruyn werd geboren op 11 december 1981. Hij liep school aan het Sint-Lievenscollege te Antwerpen en studeerde daar in 1999 af. Hij koos voor een carrière in de zorgsector. In 2001 behaalde hij in de Karel De Grotehogeschool te Antwerpen het graduaat in de geriatrische verpleegkunde. Met dat diploma ging hij aan de slag in WZC Goudblomme, van de woonzorggroep ‘Gasthuiszusters van Antwerpen’. Hij werkte in de loop der jaren mee aan vernieuwing rond dementiezorg, wondzorg en palliatieve zorg en was sinds 2011 de voortrekker van een fixatiearm beleid. In 2015 werkte hij in opdracht van ‘Orion’, het expertisecentrum dementie te Antwerpen. Hij verfilmde daaruit de beklijvende documentaire ‘Armoede en dementie, dubbel pech’ . Sinds september 2016 geeft hij les aan de Karel de Grote-hogeschool, departement Gezondheidszorg, te Antwerpen.

Zijn passie ligt ook op artistiek vlak. Hij vervoegde in 2000 het toneelgezelschap ‘Kulttheater’ te Deurne, waar hij al meespeelde in meer dan 20 producties. In 2007 besloot Raf om werk en vrije tijd te doen samensmelten en schreef hij de muziekvoorstelling over dementie ‘Terug naar de eenvoud’. Na de première in 2009 ging de bal met een sneeuwbaleffect aan het rollen. De voorstelling groeide uit tot een vaste waarde in de zorgsector. Vanaf 2016 speelt hij ook de eigen muziekvoorstelling ‘Wijsneus’, waarin hij de maatschappij een spiegel voorzet en haar confronteert met het taboe rond oud worden.

Op 8 maart 2019 speelde hij voor de laatste keer zijn theatervoorstelling ‘Terug naar de eenvoud’. Ondertussen werkt hij aan nieuwe ideeën en projecten. Op vlak van het spelen van monologen neemt hij een sabatperiode.