Armoede en dementie, dubbel pech...

In 2016 werkte Raf als medewerker van Expertisecentrum Dementie Orion aan een documentaire over de impact van armoede op dementie en van dementie op armoede. De documentaire kadert in een onderzoeksproject,

waarvan de bevindingen te lezen zijn in een uitgeschreven dossier op de website van ECD Orion.

Het is een beklijvend geheel waar aspecten van de samenleving bloot komen te liggen die anders onder de radar blijven liggen.